NetRom Campus: toewijding

NetRom CampusEind 2016 presenteerden we de eerste plannen voor de NetRom Campus. Op dit moment ontwikkelt het architectuurteam het ontwerp op basis van onze wensen en eisen. Ondertussen wordt hard gewerkt aan het regelen van vergunningen en het bouwrijp maken van de locatie. Terwijl er nog niet veel zichtbaar is op de bouwplaats, grijpen op de achtergrond talloze raderen in elkaar. Daarbij werken gespecialiseerde Roemeense leveranciers nauw samen met bedrijven in Nederland en België.

Samenwerking van specialisten

Een voorbeeld: onze Roemeense architect Gabriel Tapusi is met zijn team verantwoordelijk voor het overall ontwerp en voor alle bouwkundige aspecten van de planontwikkeling. Hij heeft zich grondig verdiept in onze wensen en eisen, maar ook in onze cultuur en werkwijzen. Dat heeft geleid tot een concept waarin allerlei ruimtes en functies vanaf werkplekniveau gestalte krijgen in 5 opeenvolgende bouwfases. Met deze architectonische uitgangspunten is onze Nederlandse designer Wendy Jorna vervolgens aan de slag gegaan. Zij is verantwoordelijk voor zowel de look & feel als het interieurontwerp en het ruimtelijk ontwerp van het hele terrein. Gabriel en Wendy werken intensief samen: ze wisselen veel informatie uit, ze begrijpen dat ze van elkaar afhankelijk zijn en geven elkaar maximale vrijheid. Ieder blinkt uit in het eigen specialisme, maar ondertussen werken ze op hoog niveau samen, onder de coördinatie van projectmanager Cătălin Iancu.

Machinerie

Niet overal zijn buitenlandse partners bij betrokken. Het aanvragen en binnenhalen van vergunningen bijvoorbeeld is een uitdagende klus voor onder meer onze huisjurist Camelia Litoiu. Ik heb soms de neiging daar wat lacherig over te doen, omdat we te maken hebben met een hardnekkige bureaucratie. Natuurlijk is het akkoord van de brandweer onmisbaar. De gemeente geeft echter niet alleen vergunningen voor het hele plan, maar ook voor separate onderdelen zoals het sportveld, de sintelbaan langs de randen van het perceel, de waterputten voor de gazonberegening en tot onze verrassing ook voor het ijzeren hek rondom, dat wordt beschouwd als een separaat bouwwerk. En de politie blijkt het verkeerscirculatieplan op en om de campus te willen fiatteren. Dat het lukt om de hele vergunningenmachinerie binnen de planning op gang te krijgen en te houden, zegt iets over de koelbloedigheid van onze mensen, maar ook iets over het ondernemingsklimaat: in beginsel staat de stad Craiova welwillend tegenover investeringen.

Toewijding

Overigens is dat ijzeren hek weer een goed voorbeeld van Roemeens-Nederlandse samenwerking. Het dichtstbijzijnde bedrijf dat een order voor 500 meter hekwerk wilde aannemen, bleek gevestigd in het ruim 200 kilometer verderop gelegen Oradea. De voor de vergunning benodigde proeflengte was snel geleverd. Het hek zelf zal worden aangeleverd door een Nederlands bedrijf, en neergezet door het Roemeense bedrijf. Ook de Nederlandse en Belgische partners die in ons huidige pand verantwoordelijk waren voor de inrichting, de keuken en de klimaatinstallaties zijn weer nadrukkelijk in beeld bij de ontwikkeling van de NetRom Campus. En steeds werken we daarbij samen met toegewijde, klantgerichte en kwaliteitsgedreven Roemeense partners. Voor ons is het de normaalste zaak van de wereld om in software outsourcing eendrachtig samen te werken met opdrachtgevers in Nederland en vele andere landen. Nu we zelf opdrachtgever zijn, is het prettig om te zien dat ook ondernemingen uit andere sectoren van de Roemeense economie zich kunnen meten met de beste bedrijven in hun markt wereldwijd. Later dit jaar vertellen we u meer.