Kansen

TorontoU weet het misschien: ik geloof in de kracht van kansen. Ik probeer kansen te creëren en te benutten waar dat mogelijk is. Misschien komt het daardoor dat ik vaak snel kan levelen met gelijkgestemden, onder wie onze 270+ medewerkers. NetRom Software is min of meer begonnen om jonge, getalenteerde informatici de kans te bieden zich te ontwikkelen. Nu, na achttien jaar ondernemen, is het een genoegen om te zien dat onze medewerkers vrijwel zonder uitzondering zelf in staat zijn kansen te scheppen en verwachtingen te overtreffen. Een verrassend voorbeeld is het verhaal van onze test engineer Lili Bunget.

Rudy

In 2007 kregen we in Craiova bezoek van een kleine delegatie studenten uit Utrecht. Een van hen was Rudy Katchow, een student informatica uit Irak die in Nederland was terechtgekomen. Zijn communicatieve en analytische vermogens vielen me direct op. Er was een klik. Na zijn afstuderen, korte tijd later, kwam Rudy door een wonderlijk toeval terecht bij Credit Tools, een belangrijke opdrachtgever van NetRom Software. Hij werd er projectmanager en stuurde op buitengewoon professionele wijze een team programmeurs en testers van NetRom Software aan.

Lili

In de jaren die volgden, was Rudy met enige regelmaat te gast in Craiova. Daarbij werkte hij samen met onze test engineer Lili Bunget. Gezien de continue stroom van opdrachtgevers die wij in Craiova ontvangen voor het doorspreken van projecten, kon het statistisch gezien niet uitblijven dat er een keer een speciale band zou ontstaan tussen medewerkers van NetRom Software en een opdrachtgever. Om een lang verhaal kort te maken: Lili en Rudy zijn nog steeds samen en uitermate gelukkig. Dat kon ik vorige week vaststellen toen ik ze ontmoette in… Toronto, Canada! Rudy werkt daar als project engineer voor een zeer succesvol Amerikaans IT-bedrijf.

Fleet Complete

Ik was samen met Mircea Negrilă in Toronto om verder vorm te geven aan de samenwerking met Fleet Complete, de nieuwe eigenaar van onze opdrachtgever IT Mobile, toonaangevend in wagenparktelematica en -technologie. IT Mobile blijft voortbestaan, maar de aansturing van onder meer de software-ontwikkeling vindt in toenemende mate plaats vanuit Toronto. Ook Fleet Complete kiest voor NetRom Software als outsourcing partner: het team van 22 ontwikkelaars dat in Craiova dagelijks werkt aan producten voor IT Mobile, zal meer en meer voor Fleet Complete gaan doen. Daar zijn we blij mee. We gingen op werkbezoek omdat een optimale start van de samenwerking volgens ons vereist dat je elkaar echt leert kennen, dat je snel meters maakt én dat je elkaar goed in de ogen kijkt.

Geluk

Het was een productief en zeer plezierig verblijf. Maar het werd echt bijzonder toen we Lili en Rudy ontmoetten. Zij wonen nu enkele jaren in Toronto. Ze zijn goed geworteld, genieten van elkaar en hebben het enorm naar hun zin. Het was buitengewoon interessant om met deze twee mensen te praten over de verschillen tussen Roemenië, Nederland en Canada – zowel in persoonlijk als professioneel opzicht. Rudy belichtte ook de explosieve situatie in het Midden-Oosten vanuit een totaal ander perspectief: dat van de zeer kleine christelijke minderheid in Irak. Stiekem ben ik een beetje trots op mijn min of meer toevallige invloed op het leven van deze twee mensen. Dit zijn de ontmoetingen die mijn job zo fascinerend maken. Salut!