Meritocratie

MeritocratieIk ben een fanatieke krantenlezer. Toen ik net in Roemenië kwam wonen, reed ik af en toe speciaal naar de ambassade in Boekarest om daar stapels met oude zaterdagdagkranten in te slaan. Zoiets is nu ondenkbaar. Ik heb een online abonnementje waarmee ik de kranten van mijn keuze waar ook ter wereld ter beschikking heb, wanneer ik dat wil.

 

Veranderingen benutten

Dat de wereld waarin wij leven in een hoog tempo veranderingen ondergaat, is eigenlijk een open deur. Voor mij als ondernemer is het interessant, maar ook moeilijk om te bepalen welke specifieke veranderingen zijn te benutten voor de groei en optimalisatie van onze organisatie. Nog moeilijker, maar in potentie ook meer profijtelijk, is het om toekomstige veranderingen juist te voorspellen en erop te anticiperen.

Voorspellingen

Economen wagen zich veelal zonder enige terughoudendheid aan de meest fantastische voorspellingen. Ik zet daar vaak mijn vraagtekens bij, maar als je veel roept komt er altijd wel iets van uit. Hoe dan ook: ik las wat artikelen van Hans Wansink, een reeks interviews met 6 vooraanstaande economen. Een van die stukjes ging in essentie over onze maatschappij die steeds meer een meritocratie zou worden.

Meritocratie

Vrij naar Wikipedia: een meritocratie is een maatschappijmodel waarin de sociaal-economische positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar verdiensten (merites). Andere factoren, zoals afkomst, grond- of geldbezit, ras en geslacht spelen een ondergeschikte rol. Persoonlijk vind ik het concept van meritocratie een aantrekkelijke, rechtvaardige gedachte. Je maatschappelijke positie die je hebt of kunt bereiken hangt af van je kennis en kunde. In het artikel wordt een buitengewoon rooskleurige toekomst voorspeld voor onder meer informatici en programmeurs. IT’ers zijn de ‘top of de foodchain’ op de arbeidsmarkt.

 

IT

Over verandering gesproken: veel van de medewerkers van NetRom Software waren ten tijde van de revolutie in Roemenië nog niet eens geboren. Binnen een generatie is hun perspectief grondig veranderd. 26 jaar geleden woonde je in een straatarm, verpauperd en communistisch land met de knettergekke dictator Ceaușescu. Anno 2015 heb je als programmeur in Roemenië een buitengewoon veelbelovende uitgangspositie om het heel ver te schoppen in de maatschappij. Niet omdat je toevallig in Nederland of in Roemenië geboren bent, maar omdat je over kennis en kunde beschikt waarmee je waarde toevoegt en daadwerkelijk invloed uitoefent in de maatschappij. Precies zoals het hoort.