Onderwijs

Post_Craiova_Feb_2017_onderwijsSinds een paar jaar vlieg ik wekelijks heen en weer tussen Roemenië en Nederland. Mijn vrouw en ik zijn in Nederland komen wonen toen onze kinderen aan het voortgezet onderwijs begonnen. Die beslissing blijkt goed uit te pakken.

Betere toekomst

In Roemenië is het onderwijs op klassieke leest geschoeid, met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Veel Roemeense ouders zien onderwijs als het belangrijkste middel in hun streven de kinderen een beter leven te bezorgen dan zij zelf hebben. Ze hebben er net als hun kinderen alles voor over om te slagen in die missie, die ze vaak met tomeloze ambitie opzetten als een langjarig project. Ik weet nog goed hoe ik daarvan onder de indruk was toen onze oudste 11 jaar was.

Stampen

De leraren zien een kind voornamelijk als een leeg vat dat zij moeten vullen met zo veel mogelijk kennis. In de les wordt hard gewerkt, ook al omdat de zomervakantie van drie maanden ongeveer twee keer zo lang is als in Nederland. Er is dus relatief weinig lestijd. Na de les krijgen de leerlingen enorme vrachten huiswerk mee. Dat zijn zomaar halve of hele boeken die ze moeten doorwerken en instampen.

Maximale bagage

Zonder intensieve begeleiding is geen enkel kind daartoe in staat. Typerend voor het Roemeense onderwijs is de intensieve begeleiding waarmee leraren en huiswerkbegeleiders hun zeer lage inkomens aanvullen. Ouders, leraren en leerlingen leveren eendrachtig enorme inspanningen om de basisscholier met maximale bagage af te leveren aan het voortgezet onderwijs.

Ontwikkeling

Toch ben ik blij dat onze kinderen nu naar een school hier in Breda gaan. Ze krijgen Engelstalig onderwijs dat moderner van opzet is dan in Roemenië. Er ligt niet alleen veel nadruk op ieders persoonlijke ontwikkeling, maar ook op zijn of haar vorming. De hele omgeving is inspirerend, kosmopolitisch en open. De leerlingen leren conceptueel denken en zelfstandig kennis en informatie vergaren. Wij zien dat ze zich ongelooflijk snel ontwikkelen.

Meters maken

Misschien komt het door het contrast, maar ik zie ook duidelijk de positieve kanten van het onderwijs in Roemenië. Het ouderwetse stampwerk levert niet alleen kennis op, maar ook discipline en doorzettingsvermogen. En als we kijken naar het wiskunde-onderwijs, dan moeten we vaststellen dat de gemiddelde Roemeense eindexamenleerling een paar jaar voorligt op zijn Nederlandse collega. Logisch: er is hard gewerkt op school, er is heel veel huiswerk gemaakt en er is veel geïnvesteerd in begeleiding. De leerlingen hebben gewoon harder gewerkt en meer meters gemaakt. Daardoor is de Roemeense eindexamenkandidaat beter in staat zelfstandig logische problemen op te lossen. Ook al verkies ik ander onderwijs voor mijn eigen kinderen, we bieden Roemeense studenten bij NetRom Software graag een mooie toekomst waarin we volop mee-investeren.