Risico’s

Voor mij is het ondernemerschap niet alleen uitdagend en bevredigend. Natuurlijk zijn dat twee belangrijke aspecten, maar ik zie het ondernemerschap ook en vooral als een leerschool die zeer bepalend is voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik neem u graag mee terug naar het jaar 2001: de begintijd van NetRom Software. We hadden vastgesteld dat bedrijven in Nederland baat hadden bij onze diensten en we stonden met de voeten in de modder het bedrijf op te bouwen. We zaten in een klein, oud pand met tweedehands pc’s, werkten hard en groeiden snel.

Een goed begin
In 2001 kwamen we in contact met een Nederlandse ondernemer. Laten we hem A. noemen. A. was allereerst een vakman, om niet te zeggen: een briljante productontwikkelaar. Hij had diepgaande kennis van de processen en de markt van van zijn afnemers, en was daarnaast een uiterst kundig, creatief en ambitieus software-ontwikkelaar en systeemarchitect. A. had de eerste versies van zijn producten zelf geprogrammeerd, werkte sinds enkele jaren met een klein eigen team en was op zijn zoektocht naar flexibele capaciteit en expertise met ons in gesprek geraakt. Anders dan de typische, klassieke programmeur bleek hij open, communicatief en graag bereid ons deelgenoot te maken van zijn visie op zijn markt. Het duurde niet lang of we besloten een samenwerking op te zetten. De initiële wederzijdse klik groeide snel uit tot een volwassen samenwerking die ons allebei een goed gevoel en concrete meerwaarde opleverde. A. werkte volop mee in de uitvoering van de projecten. Zijn bedrijf groeide snel en dat gold ook voor het volume van de opdrachten die wij voor hem mochten uitvoeren.

Neergang
Binnen enkele jaren had zijn bedrijf vijftien medewerkers in dienst. Ook met NetRom ging het goed. Wij hadden vele tientallen ontwikkelaars in dienst en konden veel investeren in kwaliteit. Maar zoals wel vaker in cyclische markten, sloeg ook in het bedrijf van A. na enkele jaren de neergang toe. Dat was goeddeels verklaarbaar uit de conjunctuur, hoewel ook sommige strategische beslissingen niet uitpakten zoals A. had verwacht. Hij had plotseling te maken met verschillende grote problemen: faillerende opdrachtgevers, een afnemende vraag, toenemende concurrentie en een steeds nijpender tekort aan liquiditeit. Toen de problemen dreigden te leiden tot een verminderde afname van onze diensten en zelfs tot een zeker risico van achterstallige betalingen, moest ik een beslissing nemen: stoppen en een zeker verlies nemen, of kiezen voor de kans dat het goed zou komen – met alle risico’s van dien. Wat moest ik doen? A. schetste een glashelder beeld van een toekomst waarin zijn strategie zou leiden tot een duurzame en winstgevende bedrijfsvoering. Hij kon het niet bewijzen en zijn financiers waren niet helemaal overtuigd. Maar zijn prognose van toekomstige marktontwikkelingen klonk mij alleszins plausibel in de oren.
 
Risico’s
Ik heb toen besloten trouw te blijven aan mijn visie: ondernemen is aansturen op langdurige relaties die alle partijen op de lange termijn waarde opleveren. Het is geven en nemen. Als je die langetermijndoelen dwarsboomt door te kiezen voor de snelle winst, zal het uiteindelijk niet werken. Ik had vertrouwen in A. als persoon en als ondernemer en ik geloofde in zijn strategie. Maar het belangrijkste was die heel duidelijke wederzijdse herkenning van de manier waarop we zaken wilden doen. Samen met de andere aandeelhouders van NetRom Software besloot ik het risico aan te gaan en in zekere zin te kiezen voor het mee-ondernemen met A.

Kiezen
We hebben daar geen moment geen spijt van gekregen. A. is alle financiële afspraken tot  in detail nagekomen. Zijn gekrompen team werkte al snel winstgevend en het bedrijf begon opnieuw te groeien, net als het volume van onze opdrachten. Het succes mondde uit in de verkoop van het bedrijf aan de wereldmarktleider, waar A. nu met veel voldoening werkt aan internationale ambities die hij zich tot nu toe niet toestond. En opnieuw groeide NetRom Software in zekere zin mee met het bedrijf van A. Wij hebben inmiddels ruim 150 ontwikkelaars voor opdrachtgevers in elf landen in dienst. Nog altijd werkt een team van 12 specialisten voor het inmiddels overgenomen bedrijf. Sinds de overname reizen onze productontwikkelaars van Craiova naar West-Europa om hun kennis over te dragen aan de supportmedewerkers daar. A. en ik hebben allebei veel geleerd, zoals ook onze beide bedrijven zich sterk hebben ontwikkeld. Maar voor ons beiden is er een winst die belangrijker is dan de financiële groei: de erkenning dat onze keuze voor de lange termijn een juiste was.