Why?

WhyLaatst wees een goede zakelijke relatie mij op een Ted talk van de schrijver Simon Sinek over de zogenoemde Golden Circle. Kijk vooral even naar deze video voordat u verder leest. Wat de man laat zien aan de hand van onder meer Apple, Luther King en de gebroeders Wright, is in mijn ogen zeer interessant. Organisaties inspireren niet doordat ze anderen overtuigen van wat ze aanbieden (iPads, burgerrechten of bemande vluchten), maar doordat ze anderen laten zien waarom ze doen wat ze doen. Apple vertelt ons niet: ‘koop onze prachtige apparaten’, maar: ’think different. Wij dagen de status quo uit die iedereen als normaal beschouwt’. Dat is het why in de binnenste cirkel hierboven. ‘O ja, dat doen we trouwens door verschrikkelijk mooie technologie te bedenken’ (how). ‘Kijk, hier zijn onze gadgets en diensten’ (what).

 

Het begin

Het waarom, de drijfveer: dat is wat mensen aanspreekt. Daar begint het mee. Of het nu gaat om bedrijfsleven, politiek of kunst en cultuur: leiders presenteren motieven waarin anderen zich herkennen. De kwaliteit en de rijkdom van die motivatie bepalen het succes. Mensen veranderen hun koop- of stemgedrag omdat ze het why herkennen. In de jaren zestig schaarden ze zich achter de droom (niet: het plan) van Martin Luther King. En omdat mensen zich herkennen in het think different, kopen zij de spullen van Apple.

 

Visie en kwaliteit

Sinek stelt dat succes niet alleen een kwestie is van marketing, en ook niet van geld, kennis en netwerk. Integendeel. Hij vertelt hoe de gebroeders Wright in de lange jaren vóór hun eerste geslaagde vlucht in 1903 zonder geld, zonder kennis en zonder netwerk als bezetenen bleven werken aan hun droom: vliegen met een gemotoriseerd vliegtuig. Waarom? Omdat ze geloofden dat luchtvaart de wereld zou veranderen. Met die droom wisten ze uiteindelijk hun doel te realiseren. Hun concurrent Samuel Pierpont Langley had wél geld, kennis en relaties, maar hij had niet meer succes. Integendeel: zodra bekend was dat de Wrights hun eerste vlucht hadden gemaakt, hield hij ermee op. Hij wilde niets anders dan de eerste zijn en rijk worden. Het verschil was het why.

 

Inspiratie

Natuurlijk ging ik op basis van deze visie over tot een klein onderzoek van onze onderneming. Waarom doen wij wat we doen? Wat is onze inspiratie? Waarom hebben wij ons gespecialiseerd in het steeds verder verbeteren van het software-ontwikkelproces en waarom gaan wij daarin aanzienlijk verder dan anderen? Het antwoord heeft niet direct veel met software te maken. Technisch directeur Mircea Negrila en ik hebben na de start in 1998 stap voor stap ontdekt wat ons werkelijk drijft: dat is het creëren van een onderneming die medewerkers in staat stelt tot een goed leven waarin zij optimaal functioneren en hun persoonlijke talenten maximaal ontwikkelen.

 

Balans

Wij worden blij als we zien dat onze medewerkers het goed hebben. Niet alleen in materiële zin, wat hier in Roemenië allerminst vanzelfsprekend is, maar ook omdat het echt goed met ze gaat. Ze hebben plezier in hun werk, zijn dol op uitdagingen en leveren indrukwekkende prestaties, mede dankzij hun unieke expertise en hun tomeloze inzet. Van onze kant creëren wij de omstandigheden waarin zij kunnen floreren. Wij zorgen niet alleen voor uitstekende materiële arbeidsvoorwaarden, maar we besteden ook veel aandacht aan zaken als persoonlijke ontwikkeling door middel van training en begeleiding, een doordacht aanbod van teambuilding-activiteiten en de beste voorzieningen op gebieden als voeding, gezondheid en sport. We ondersteunen de talloze vrijwilligersinitiatieven waarmee medewerkers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze maatschappelijke omgeving. In veel gevallen zorgen onze medewerkers zelf voor de upgrade van een informeel initiatief naar een volwassen project waarin zij professioneel samenwerken. Ze gebruiken en ontwikkelen daarbij skills die ze opdoen en nodig hebben in hun werk. De werk-privébalans is stabiel in evenwicht.

 

Hoe

Dit is ons why: het streven naar volledige ontplooiing van onze medewerkers. Het hoe bestaat simpelweg uit het geven van zoveel mogelijk ruimte aan hun talenten op het gebied van software-ontwikkeling. Onze medewerkers leggen zich volledig toe op het beste resultaat voor de opdrachtgever en op het voortdurend verder optimaliseren van alle deelprocessen die daarvoor nodig zijn. Afgezien van hun diepgaande kennis van technologie en businesslogica zijn ze gespecialiseerd in de beste manieren om samenwerking te structureren, informatie uit te wisselen en deelprocessen af te stemmen op de organisatie van de opdrachtgever. Door deze gezamenlijke inspanningen wordt ons ontwikkelproces voortdurend verder verfijnd en verbeterd.

 

Herkenning

Dit jarenlange en nog altijd voortdurende optimaliseren van het ontwikkelproces heeft in ons geval geleid tot een uiterst succesvolle vorm van dienstverlening: het ontwikkelen van superieure software in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, op basis van resultaatverplichting. Dat is, tot slot, het wat dat wij bieden. Daar hoort bij dat omzet en resultaat van de onderneming sinds de oprichting ieder jaar groeien. De winstgevendheid is duurzaam, net als vrijwel alle relaties met opdrachtgevers. Waarom? Onze opdrachtgevers willen niet alleen de beste software. Zij willen uiteindelijk ook dat die software onze ontwikkelaars een goed leven oplevert. Dat is het idee dat ons verbindt en waarvoor we elke dag ons bed uitkomen – om verder te bouwen aan een veelbelovende toekomst.