Artikel ‘Leven in Roemenië’

Meritocratie

maandag 7 dec. 2015 • Category:   Algemeen, Leven in Roemenië, Maatschappelijke ontwikkeling, Nearshoring, Post Craiova

MeritocratieIk ben een fanatieke krantenlezer. Toen ik net in Roemenië kwam wonen, reed ik af en toe speciaal naar de ambassade in Boekarest om daar stapels met oude zaterdagdagkranten in te slaan. Zoiets is nu ondenkbaar. Ik heb een online abonnementje waarmee ik de kranten van mijn keuze waar ook ter wereld ter beschikking heb, wanneer ik dat wil.

 

Veranderingen benutten

Dat de wereld waarin wij leven in een hoog tempo veranderingen ondergaat, is eigenlijk een open deur. Voor mij als ondernemer is het interessant, maar ook moeilijk om te bepalen welke specifieke veranderingen zijn te benutten voor de groei en optimalisatie van onze organisatie. Nog moeilijker, maar in potentie ook meer profijtelijk, is het om toekomstige veranderingen juist te voorspellen en erop te anticiperen. (meer…)Uit eigen keuken

dinsdag 29 sep. 2015 • Category:   Algemeen, Leven in Roemenië, Nearshoring, Post Craiova

Software uit eigen keukenNa een jaar vol intensieve voorbereidingen was het zo ver: in juli openden we ons gloednieuwe bedrijfsrestaurant met eigen keuken. Sindsdien genieten onze 220 ontwikkelaars dagelijks van een gezond meergangen-menu met verse ingrediënten, bereid door onze eigen keukenbrigade.

Kwaliteit

We hebben gedurende het hele project steeds gewerkt conform Nederlandse en Europese  kwaliteitsnormen op gebieden als voedselveiligheid, milieu en duurzaamheid. Dat geldt voor ontwerp, bouw en inrichting van de ruimtes, maar ook voor alle aspecten van de bedrijfsvoering. Al sinds medio 2014, toen het eerste ontwerp voor de nieuwbouw aan de tekentafel ontstond, werken we nauw samen met een Nederlandse horeca-adviseur en Nederlandse leveranciers van keukens en apparatuur. Deze geïntegreerde aanpak geldt ook voor het interieur, dat volledig aansluit bij de huisstijl. (meer…)Playing field

woensdag 1 jul. 2015 • Category:   Leven in Roemenië, Maatschappelijke ontwikkeling, Post Craiova

Logo DNAVorige week gebeurde het weer: drie medewerkers van een nieuwe Nederlandse opdrachtgever vertelden tijdens een werkbezoek ’s avonds bij het eten hoezeer hun feitelijke ervaringen afweken van het beeld van Roemenië dat zij vóór hun bezoek hadden. In dat beeld overheerste het cliché van een bijna-failliete staat vol zwervers, waar de bevolking is overgeleverd aan misdaad en corruptie. Eenmaal uit het vliegtuig bleek de werkelijkheid in geen enkel opzicht met dat beeld overeen te komen.

 

De harde aanpak

Dat is logisch: Roemenië presteert aanzienlijk beter dan Nederland en veel andere West-Europese landen op zaken als criminaliteit, economische groei, begrotingstekort, staatsschuld en digitale infrastructuur. Nog veelzeggender vind ik persoonlijk de snelheid en de daadkracht waarmee het land momenteel oude problemen oplost: de infrastructuur gaat met grote sprongen vooruit en de bureaucratie delft langzaam maar zeker het onderspit. Het meest opvallend is de ongekend harde en succesvolle manier waarop het anticorruptieagentschap DNA sinds 2014 de corruptie aanpakt. (meer…)Why?

donderdag 23 apr. 2015 • Category:   Leven in Roemenië, Maatschappelijke ontwikkeling, Nearshoring, Post Craiova

WhyLaatst wees een goede zakelijke relatie mij op een Ted talk van de schrijver Simon Sinek over de zogenoemde Golden Circle. Kijk vooral even naar deze video voordat u verder leest. Wat de man laat zien aan de hand van onder meer Apple, Luther King en de gebroeders Wright, is in mijn ogen zeer interessant. Organisaties inspireren niet doordat ze anderen overtuigen van wat ze aanbieden (iPads, burgerrechten of bemande vluchten), maar doordat ze anderen laten zien waarom ze doen wat ze doen. Apple vertelt ons niet: ‘koop onze prachtige apparaten’, maar: ‘think different. Wij dagen de status quo uit die iedereen als normaal beschouwt’. Dat is het why in de binnenste cirkel hierboven. ‘O ja, dat doen we trouwens door verschrikkelijk mooie technologie te bedenken’ (how). ‘Kijk, hier zijn onze gadgets en diensten’ (what). (meer…)Bureaucratie

dinsdag 3 feb. 2015 • Category:   Algemeen, Leven in Roemenië, Maatschappelijke ontwikkeling, Post Craiova

Post CraiovaEen van de gevolgen van 17 jaar ondernemen vanuit Roemenië is dat mij steeds meer zaken in Nederland opvallen – juist vanwege het contrast met Roemenië. Ik heb het in Post Craiova al eerder gehad over de totale ontwrichting van het Nederlandse trein- en wegverkeer bij de eerste sneeuwvlokken. En over het wijdverbreide consumentisme dat in mijn ogen veel schade toebrengt aan economie en cultuur.

 

Verwachtingen

Maar onlangs deed ik voor de verandering een bijzonder prettige (her)ontdekking. Ik moest in Breda op het gemeentehuis wat administratieve zaken voor ons bedrijf afhandelen. Ik had me ingesteld op de stamtafel-stereotypen: ambtenaren die in achterkamertjes encyclopedische boekwerken schrijven over de criteria voor schoolmeubilair of de minimaal vereiste krommingsgraad van te importeren bananen. De werkdruk is laag, het ziekteverzuim hoog, de vakanties lang en het weekeinde begint vrijdagmiddag al om half drie. (meer…)Grenzen

vrijdag 14 nov. 2014 • Category:   Algemeen, Leven in Roemenië, Maatschappelijke ontwikkeling, Post Craiova

Grenspost Roemenië

In onze software-ontwikkelorganisatie zijn de grenzen tussen het persoonlijke en het zakelijke zeer flexibel. Dat merk ik dagelijks aan de humor, de analystische scherpte en de gedrevenheid waarmee onze medewerkers uitdagingen aangaan. Maar een van hun meest bijzondere eigenschappen vind ik dat ze het volstrekt vanzelfsprekend vinden om een fiks deel van hun vrije tijd als team te besteden aan maatschappelijke activiteiten. Van bomen planten tot alfabetisering en reïntegatie: ze pakken het aan omdat ze het belangrijk vinden. Dergelijke projecten passen vaak goed bij bedrijfsbeleid op gebieden als vergroening, HR en kennismanagement. Wij faciliteren ze, maar het initiatief komt steevast van de medewerkers zelf.

Goed doen

Laatst stelde een relatie mij de vraag of mijn persoonlijke houding in dit opzicht lijkt op die van onze medewerkers. Ik ging bij mezelf te rade. (meer…)EU: slim bezig?

dinsdag 2 sep. 2014 • Category:   Algemeen, Leven in Roemenië, Maatschappelijke ontwikkeling, Post Craiova

EU EnlargementVeel mensen zijn sceptisch over Europa en dat geldt ook voor mij. Europa is bureaucratisch, inefficiënt en in veel opzichten een reus op lemen voeten. Dat het Europees Parlement iedere maand 10 miljoen euro uitgeeft voor de verhuizing van Brussel naar Straatsburg en terug, typeert de verspilling.

Als Poetin sancties afkondigt, staan de volgende dag 1000 Nederlandse vrachtwagens stil voor de Russische grens. In Europa komt dan eerst een werkgroep die een commissie installeert die gaat onderzoeken wat voor passende maatregelen men eventueel zou kunnen voorbereiden – met als uitkomst een slap en betekenisloos compromisvoorstel. We hebben immers te maken met de belangen van 28 individuele lidstaten.

(meer…)IT en groei

dinsdag 27 mei. 2014 • Category:   Algemeen, Leven in Roemenië, Maatschappelijke ontwikkeling, Post Craiova

Afgelopen zondag was ik op bezoek in Calafat, een stadje van circa 20.000 inwoners aan de Donau. Het is de plek waar ik ook in 1996 tijdens mijn allereerste bezoek aan Roemenië verbleef en waar ik sindsdien regelmatig kom. Meestal houdt de toekomst me meer bezig dan het verleden, maar dit tripje naar Calafat confronteerde me met de sterk toenemende snelheid waarmee het leven verandert – in West-Europa, en al helemaal in Roemenië. 

Armoede
In de jaren negentig reed ik regelmatig naar Boekarest om bij de ambassade oude zaterdagkranten op te halen vanwege de bijlagen. Internet was er niet. Internationaal telefoneren kon alleen op aanvraag bij postkantoren in grotere steden en het kostte kapitalen. Bezoekers brachten vaak letterlijk hun eigen ontbijt uit Nederland mee – crackers met potjes en blikjes beleg  – omdat de hotels geen of alleen afgrijselijk slechte ontbijten serveerden. In die hotels golden twee tarieven: laag voor Roemenen en hoog voor buitenlanders. Misschien was het positieve discriminatie, maar het irriteerde me mateloos.

(meer…)Roemenië, Oekraïne en zelfbeschikking

maandag 24 mrt. 2014 • Category:   Leven in Roemenië, Maatschappelijke ontwikkeling, Post Craiova

Terwijl ik dit schrijf, stemt de bevolking van de Krim in een onwettig referendum voor aansluiting bij Rusland. Hoe stuitend ver Poetin ook gaat met zijn machtsgreep op de Krim en misschien in andere regio’s van Oekraïne: de vraag is of de bevolking in de rest van het land het lot in eigen hand zal houden.

Kunnen kiezen
Oekraïne grenst aan Roemenië. Na de val van Ceaușescu in 1989 heeft Roemenië zich ontworsteld aan de Russische knoet en consequent gekozen voor samenwerking met Europa. Het land werd in 2004 lid van de NAVO en in 2007 van de EU. Roemenië maakt een ingrijpende economische, politieke en maatschappelijke transformatie door. Hoe moeizaam dit proces ook verloopt: het recht op zelfbeschikking heeft het land en zijn inwoners binnen een generatie veel vooruitgang gebracht. Het is de vraag of ook de bevolking van Oekraïne in staat is de duidelijk kenbaar gemaakte keuze voor samenwerking met Europa daadwerkelijk te effectueren. 

(meer…)Roma: een Nederlands taboe

donderdag 30 jan. 2014 • Category:   Leven in Roemenië, Maatschappelijke ontwikkeling, Post Craiova

De Roemeense maatschappij is in veel opzichten keihard. Ik zie het in de scherpe tegenstellingen tussen rijk en arm, maar ook in de massale, openlijke en vaak brute discriminatie van grote bevolkingsgroepen. Na zestien jaar Roemenië ben ik nog regelmatig ontsteld door de hardnekkigheid en vooral het openlijke karakter van die discriminatie, die des te grover is door het plakken van de etiketten Roma en Sinti op zeer verschillende groepen mensen.

Stilzwijgend
Toch wil ik het hebben over een heel andere vorm van discriminatie. Gedurende een reeks recente werkbezoeken aan Nederland heb ik kunnen waarnemen in welke betrekkelijk subtiele, maar niet minder effectieve gedaante discriminatie in Nederland gestalte krijgt: de gedaante van het taboe. Wat is een taboe? Anders dan een wettelijk verbod op moord en de min of meer rationele gedragsregels voor bijvoorbeeld het reizen per vliegtuig, is een taboe het stilzwijgend overeengekomen niet-uitspreken en daarmee doodzwijgen van bepaald gedrag of een bepaalde groep. De sanctie is verstoting uit de gemeenschap.

Niet noemen
Ik stel vast dat de Nederlandse publieke opinie onder leiding van minister Asscher het probleem van de Roma en Sinti in Nederland taboe verklaart door hen consequent niet bij name te noemen in het  achterhoedegevecht tegen de komst van groepen mensen die worden betiteld als Roemenen, Bulgaren en Oost-Europese arbeidsmigranten. Hoe werkt dit taboe? Ik leg het kort uit, met dank aan Ralph Bollmann en Inge Kloepfer van de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

(meer…)